Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

Проект BG05M20P001 – 2.010-000 „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Проект BG05M20P001 – 2.010-000 „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

На 21.08 – 27.08.2021 г. в КК  Златни пясъци екипът на ДГ №20 „Радост“, участва в обучение на тема „Контролиране и овладяване на стреса в професията учител. Бърнаут синдром“ по Проект BG05M20P001 – 2.010-000 „КВАЛИФИКАЦИЯ...
Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

На 10.07 – 22.07.2021 г. в КК  Златни пясъци екипът на ДГ №20 „Радост“, участва в обучение на тема „Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“ по Проект...
ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

През месец ноември 2019 година в детска градина №20 „Радост“ град Добрич стартира проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за...
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Целта ни е да превърнем двора на детската градина в място, където децата да   могат да се обучават, играят, спортуват и  забавляват на открито, да получават екологични знания, чрез пряк контакт с природните обекти ирастения, да опознаватят тайните на...