Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

Бюджет

ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ 311 - 2022г.

ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ

ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ 311 - 2022г.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ 338 - 2022г.

РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

Отчен Дейност 713 - 2022г.

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ 311 - 2021г.

ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ

ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ 311 - 2021г.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ 338 - 2021г.

РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ 311 - 2019г.

ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ

ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ 311 - 2019г.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

ОТЧЕТ ДЕЙНОСТ 338 - 2019г.

РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ