Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

от | дек. 19, 2022

На 10.07 – 22.07.2021 г. в КК  Златни пясъци екипът на ДГ №20 „Радост“, участва в обучение на тема „Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“ по Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“. Обучаващата организация по темата беше: „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД“.

След края на обучението учителите получиха 2 квалификационни кредита.