Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

Проект BG05M20P001 – 2.010-000 „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

от | дек. 19, 2022

На 21.08 – 27.08.2021 г. в КК  Златни пясъци екипът на ДГ №20 „Радост“, участва в обучение на тема „Контролиране и овладяване на стреса в професията учител. Бърнаут синдром“ по Проект BG05M20P001 – 2.010-000 „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“.

Обучаващата организация по темата беше: „ИЗОБЛОК ЕООД“.

След края на обучението учителите получиха 2 квалификационни кредита.