Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

ДГ 20 „Радост“ гр. добрич

ПРИЕМ

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ

НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ – ПУБЛИКУВАНО НА О5.05.2020Г.

НАРЕДБА

за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

b

ГРАФИК

на дейностите по приемане на децата в общинските детски градини на територията на град Добрич през 2020 г.

ЗАПОВЕД

КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ГРАФИК

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ГРУПА