Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

За Родители

Седмично Меню

Алгоритъм за осигуряване на диетично хранене за деца със специфични
хранителни потребности, посещаващи детска ясла, целодневна детска градина
или специализирана институция за предоставяне на социални услуги, в които се
отглеждат деца на възраст от 3 до 7 години.

СЕДМИЧНО МЕНЮ - ЗИМА 2022г.

СЕДМИЧНО МЕНЮ - ЕСЕН 2021г.

Програмна система

СВАЛИ