Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

ДГ 20 „радост“ ГР.ДОБРИЧ

Профил на купувача

Актуална информация 2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
СЪОБЩЕНИЕ:

Детска градина № 20 „ Радост“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 30.01.2020г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 20 „ Радост“ гр. Добрич по обособени позиции, стартирана с обява № 28/20.01.2020г.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 04.02.2020 г. от 08:30 часа в сградата на Детска градина № 20 „ Радост“ гр. Добрич с адрес гр. Добрич, ул.“ Христо Ботев“ №54, етаж 1, директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

ДГ №20 „Радост“

ДОГОВОР ОП 1

ДОГОВОР ОП 2

ДОГОВОР ОП 3

ДОГОВОР ОП 4

ДОГОВОР ОП 5

ДОГОВОР ОП 6

ДОГОВОР ОП 7

ДОГОВОР ОП 8

ДОГОВОР ОП 9

ДОГОВОР ОП 10

ДОГОВОР ОП 11

ДОГОВОР ОП 12

 ДГ №20 „Радост“

ДОГОВОР ОП 1

ДОГОВОР ОП 2

ДОГОВОР ОП 3

ДОГОВОР ОП 4

ДОГОВОР ОП 5

ДОГОВОР ОП 6

ДОГОВОР ОП 7

ДОГОВОР ОП 8

ДОГОВОР ОП 9

ДОГОВОР ОП 10

ДОГОВОР ОП 11

ДОГОВОР ОП 12

За повече информация

Не се колебайте да се свържете с нас !