Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

ЕКИП

За обучението и възпитанието на децата се грижи добре квалифициран и амбициозен екип от педагози, медицинска сестра и помощно-обслужващ персонал. Педагогическият екип притежава отлична професионална подготовка. Учителите в ДГ №20 „Радост“ са творчески личности, новатори и добри практици.

ДИРЕКТОР

Валентина Иванова Господинова

Валентина Иванова Господинова

Директор

Учители

Ивелина Колева Николова

Ивелина Колева Николова

Старши Учител

група КАЛИНКА

Деяна Дочева Йорданова

Деяна Дочева Йорданова

Старши учител

група Слънце

Невал Неждет Мехмед-Сюлейман

Невал Неждет Мехмед-Сюлейман

Старши учител

група ПЧЕЛИЧКА

Маргарита Андреева Панозова - Петрова

Маргарита Андреева Панозова - Петрова

Старши Учител

група Врабчета

Магдалена Йорданова Йорданова

Магдалена Йорданова Йорданова

Учител

група ПЧЕЛИЧКА

Искра Петкова Иванова

Искра Петкова Иванова

Учител

група КАЛИНКА

Нели Цанкова Станчева

Нели Цанкова Станчева

Учител

група БОНБОН

Невена Стефкова Димитрова

Невена Стефкова Димитрова

Учител

група Врабчета

Мария Красенова Илиева

Мария Красенова Илиева

Учител

група ПЧЕЛИЧКА

Светлана Игоревна Лебедева

Светлана Игоревна Лебедева

Учител

група Звездички

Стелиана Веселинова Хърватева

Стелиана Веселинова Хърватева

Учител

група Звездички

Миглена Иванова Ангелова

Миглена Иванова Ангелова

Учител

Силвия Герова Герова

Силвия Герова Герова

Учител

Кремена Веселинова Борова

Кремена Веселинова Борова

Учител

Евгения Живкова Данова

Евгения Живкова Данова

Учител по музика

Помощник възпитатели

Иванка Радева Вълчева

Иванка Радева Вълчева

Галя Калева Дочева

Галя Калева Дочева

Катя Георгиева Добрева

Катя Георгиева Добрева

Марослава Михова

Марослава Михова

Нела Стефанова Ставрова

Нела Стефанова Ставрова

ЗАС

Светла Ташкова Димитрова

Светла Ташкова Димитрова

Кухня

Иринка Стоянова Йорданова

Иринка Стоянова Йорданова

Готвач

Маргарита Атанасова Атанасова

Маргарита Атанасова Атанасова

Главен Готвач

Администрация

Иво Стойков Димитров

Иво Стойков Димитров

Главен счетоводител

Недялка Стоянова Георгиева

Недялка Стоянова Георгиева

Медицинска сестра