Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

от | дек. 19, 2022

Целта ни е да превърнем двора на детската градина в място, където децата да   могат да се обучават, играят, спортуват и  забавляват на открито, да получават екологични знания, чрез пряк контакт с природните обекти ирастения, да опознаватят тайните на природата, за да я обикнат и осъзнато да се чувстват част от нея.

Задачите за изпълнение на проекта ще се реализират в няколко аспекта:

1.     Познавателен аспект – Получаване знания за опазване на околната среда, за богатството на растителния и животински свят, чрез използване на разнообразни методи, похвати, техники и форми на обучение на открито.

2.     Възпитателен аспект – Да осъзнаят необходимостта от чиста околна среда, възпитаване на любов и грижа към обитателите на природата.

3.     Действено – практичен аспект – Развиване на двигателни качества, умения и навици, развиване на комбинативните способности на децата за работа с различни природни, подръчни и отпадъчни материали. Обособяване на място за „Зелена Еко занималня“, която да помогне в процеса при формирането на изследователски и практически умения у децата.

4.     Здравословен аспект – Формиране на знания и умения за двигателна активност и здравословен начин на живот.

Дейностите са ориентирани към озеленяване на дворното пространство, оборудване на дворните площи с екологично чисти /дървени/ съоръжения за игра и образователни занимания и организиране на екологични събития с децата в детската градина.

Те ще позволят на децата да участват активно в грижите за природния свят и да осмислят взаимовръзката човек-природа.

Предвиждаме да засадим многогодишни дървета, храсти, овошки, цветя  и билки в двора на детската градина и вътрешните пространства/ тип английски двор/.

Ще обогатим с нови цветни видове природните кътове в детските групи. В двора на детската градина ще изградим „Еко-занималня“, която ще оборудваме за занимания на открито, като към нея ще направим детска еко-библиотека. Върху съществуващите дървета ще поставим къщички за птици. Предвидено е поставяне на разноцветни кошчета за разделно събиране на отпадъци.

Предвидени са интересни и атрактивни дейности с децата, като провеждане на еко празник „Играем, учим и спортуваме в красива детска градина“, тържествено отбелязване на Международният ден на слънцето, на „Св. Врач” – ден на билкаря и народния лечител, световният ден на планетата Земя, денят на билките „Еньовден” организиране на еко ревю на детски костюми изработени от отпадъчни материали в детската градина и  др.