Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

„На доброто с добрина се отвръща“

„На доброто с добрина се отвръща“

Приказката „На доброто с добрина се отвръща“ е продукт изцяло изработен от децата в детската градина. Героите бяха избрани от държавите партньори по проекта. Работата по приказката започна с измислянето на сюжет и развиването му до цялостен продукт. Децата...
„Омагьосаната принцеса“

„Омагьосаната принцеса“

Днес 18.08.2022г. децата от група „Слънце“ преразказваха приказката „Омагьосаната принцеса“ с помощта на приказна възглавница на своите другарчета. Приказката и възглавницата са продукти по проект „Нашите приказки“, по програма „Еразъм+“....
„И всички заживели щастливо след това“

„И всички заживели щастливо след това“

На 14.10.2022г. група „Звездичка“ представи приказката „И всички заживяха щастливо след това“ чрез куклен театър. Продукта е част от дейностите по проект „Нашите приказки“ по програма „Еразъм+“, в който участва Детска градина №20 „Радост“...
Приказки създадени чрез програма „Lapoda“

Приказки създадени чрез програма „Lapoda“

Последната дейност по проект „Нашите приказки“, програма „Еразъм+“ е създаването на приказки от децата, чрез използването на програма Lapoda, предложена от координатора на проекта – Унгария. Всички групи от детската градина предложиха по...