Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

„На доброто с добрина се отвръща“

от | авг. 18, 2023

Приказката „На доброто с добрина се отвръща“ е продукт изцяло изработен от децата в детската градина. Героите бяха избрани от държавите партньори по проекта. Работата по приказката започна с измислянето на сюжет и развиването му до цялостен продукт. Децата предложиха разнообразни варианти за случки с героите. След като текста на приказката беше създаден, всички деца от детската градина се запознаха с него. Продукта от дейността е кукли. Те бяха направени от учителките в детската градина съвместно с децата. Чрез куклите децата от група „Слънце“ представиха на другарчетата си куклен театър, като преди това бяха запознати с изкуството „куклен театър“, научиха се да играят с кукли „Петрушки“. Всички деца от детската градина разказваха приказката с помощта на куклите. По приказката беше създадена книжка, която съдържа текста на приказката, методология за създаването на кукли и двуезичен речник. Децата се запознаха с нови думи на английски език. 

Куклен театър

https://www.youtube.com/watch?v=ggpYBE5F3sk+&feature=youtu.be