Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

Програма „Еразъм+“

Програма „Еразъм+“

Част от екипа а ДГ №20 участва в краткосрочно обучение по „Проект „НАШИТЕ ПРИКАЗКИ“ по Програма „Еразъм+“, „Стратегически партньорства“, Ключова дейноост 2, сектор „Училищно образование“, „Проекти...