Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

„Златното момиче“

от | авг. 21, 2023

Втората приказка, по която работихме с децата от детската градина е българската народна приказка „Златното момиче“. 

Продукта от дейността е електронна книжка. Работата по приказката започна със запознаване на децата с нея, рисуване на епизоди, преразказ от децата и драматизация. От рисунките на децата направихме изложба в детската градина, която всички деца можеха да разгледат. След изложбата използвахме рисунките за създаването на електронната книжка. 

Трета група „Пчеличка“ представи драматизация на приказката, като децата помагаха при избора на декор и костюми, превърнаха се в истински актьори. 

Eлектронна книжка на български

https://www.youtube.com/watch?v=FX7JxUX9dFg+&feature=youtu.be

Eлектронна книжка на английски

https://www.youtube.com/watch?v=aZMJOWLpXGk+&feature=youtu.be

Драматизация

https://www.youtube.com/watch?v=8CgZM21Jjio+&feature=youtu.be