Телефон

058/ 661 653

info-800306@edu.mon.bg

46 години – приказка без край, писана с много обич към децата!

Първата страница от тази приказка е отворена в далечната 1974г. на 06.11. Днес тази приказка продължава. Тя се пише от 154 деца, техните семейства и от нас работещите в ДГ „Радост“. В нейните страници присъстват над 10 000 деца, десетки учители, помощник-възпитатели, работници в детската градина, петима директори.

Какво съдържат нейните страници?  

Илюстрирани са с прелестта на децата от най-големия квартал „Балик“. Изписани са с любовта и творческите стремежи на изключителните професионалисти учители, отдали съзнателния си живот, да образоват и възпитават децата. Изписани са с това – как утвърждавахме „културното събуждане“ в най-ранна детска възраст, възпитавахме нравствени хора, учихме ги що е род и родина, надграждахме знания за европейските ценности. Правихме това, с ясното съзнание, че съхраняваме българската духовност и култура.  

 

ДГ 20 Радост
ДГ 20 Радост

Децата на ДГ 20 „Радост“ представят

„С ДОБРУДЖА В СЪРЦЕТО“!

Днес ДГ „Радост“ е с Европейско измерение

Днес тя е дом на творчеството, модерното знание, любимо място за игра, учене, общуване и просперитет.   Сърдечно благодаря на всички, които писаха четиридесет и шест годишната история на детската градина с достойнство, професионализъм и себеотдаване. Пожелавам на децата и техните семейства здраве и благополучие!

Пожелавам на настоящият екип много сили и енергия да устои на новото време, да работи с „даскалско“ призвание и със съзнанието, че сме изключително отговорни за духа, интелекта и нравственото здраве на поколенията.

 

Новини и Събития

Валентина Господинова: Детският учител е много специален

Валентина Господинова: Детският учител е много специален

Не се чувствам изненадана за отличието, защото то беше обсъдено на педагогически съвет в детската градина и аз бях информирана, че колегите ще предложат мен за това отличие. Това заяви в ефира на радио „Добруджа“ Валентина Господинова, която е сред отличените тази...

Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел ,,Радост“

Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел ,,Радост“

На 26 май се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел ,,Радост". Присъстващите изслушаха подробен отчет за дейността на Сдружението през изминалата учебна година от досегашния председател на Управителния съвет, г-жа Светла Димитрова....